صفحه اصلی

گالریهای عکس

آموزش عکاسی

تالارگفتگو

 

PROPHOTOCOM > GALLERIES >  MACRO INDEX > Reversed lens macros

   

 اگرچه هر شاخه از عکاسی تجهیزات خاص آن راشته را میطلبد ولی در بسیاری از موارد، جایگزینهایی ارزانقیمت و با استفاده از تجهیزات موجود نیز وجود دارد. استفاده از لنز معکوس در ماکروگرافی یکی از این جایگزینهاست که بطور کامل در جلسات آموزش عکاسی ماکرو بدان خواهم پرداخت. مجموعه حاضر با همین تکنیک و با استفاده از دوربین Nikon D300 ، لنز Canon 50mm f/1.8 FD ، فلاش داخلی دوربین و نورپخش کن دست ساز ثبت شده است.
 

Nikon D300, Canon 50mm f1.8 FD (reversed)

 

Nikon D300, Canon 50mm f1.8 FD (reversed)

 

Nikon D300, Canon 50mm f1.8 FD (reversed)

 

Nikon D300, Canon 50mm f1.8 FD (reversed)

 

Nikon D300, Canon 50mm f1.8 FD (reversed)

 

Nikon D300, Canon 50mm f1.8 FD (reversed)

 

Nikon D300, Canon 50mm f1.8 FD (reversed)

 

 

توجه : کلیه محتویات این وب سایت شامل نام(PROPHOTOCOM)، لوگو، طراحی صفحات، مطالب و عکسها متعلق به شرکت آران عکس اسپادانا بوده و هر گونه نسخه برداری یا استفاده از عکسها و مطالب در هر وب سایت یا مجله نوشتاری وغیره، بدون اجازه کتبی غیر مجاز و قابل پیگرد میباشد    

website statistics